خشک نیاز است.
گل جعفری نیز به عنوان یک گل فضای آزاد، در فضای سبز شهری چند سالی است که کاربرد فروانی یافته و تقریبا در اکثر نقات کشور کشت می شود (قهساره، 1380). با توجه به این منابع کم آبی، فضای سبز با خطر خشکی و کاهش رشد سرانه فضای سبز در شهرها روبرو هستیم و با توجه به اهمیت پاکسازی هوا و همچنین نیاز روحی انسان برای آرامش در شهرهای شلوغ امروزی می طلبد تا با بهینه سازی و بالا بردن راندمان آب آبیاری نه تنها باعث حفظ و نگهداری و پایداری فضای سبز بشیم بلکه با بکار گیری شیوه های نوین آبیاری بتوان باعث گسترش سرانه فضای سبز هم شد. یکی از راهکارهای افزایش بازده آب آبیاری و صرفه جویی درهزینه ها استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب است.
پلیمرهای سوپرجاذب می توانند آب حاصل ازآبیاری و بارندگی راجذب کرده، و با ذخیره این آب درخود از هدر رفت آب جلوگیری کند و همچنین با جذب کودهای شیمیای مانع از آبشویی و از دسترس خارج شدن آن و همچنین مانع آلودگی آب های زیرزمینی می شود (جودی، 1386). در مجموع پلیمرها به عنوان بهبود دهنده خاک، با بهبود ساختار خاک باعث افزایش رشد گیاه، کاهش فرسایش آبی و بادی و افزایش نگهداشت آب می شوند (دارابی، 1995). امروزه از پلیمرهای سوپر جاذب جهت کاهش اتلاف آب و مواد غذایی در بخش کشاورزی استفاده می شود. این پلیمرها یک ماده افزودنی به خاک بوده که آب و مواد غذایی را جذب و حفظ می کنند و با خاک کشت همراه گشته و به رشد مطلوب گیاه و کاهش اتلاف آب و هزینه های آبیاری کمک می نمایند. (گنجی خرم دل، 1381).
1-2 گل جعفری
1-2-1 مشخصات گیاه ‌شناسی
گل جعفری1 ‍‍‍‍)زرین گل، زرین گل سا) با نام علمی Tagetes spp. متعلق به خانواده گل ستاره2 می‌باشد. خانواده گل ستاره یا مرکبان بزرگترین تیره گیاهی دولپه ایها به شمار می رود (محتشم نیا،1380).
از نظر خصوصیات گیاه‌شناسی گونه های این تیره عموماً علفی، یکساله، دوساله یا چند ساله بوده و به ندرت دارای ساقه‌های چوبی اند. تاکنون حدود 1000 جنس و 2500 گونه متعلق به تیره کاسنی مورد شناسایی قرار گرفته است (بیگی،1386).
گل جعفری از گیاهان نشایی خانواده گل ستاره و یکی از گلهای یکساله بهاره و تابستانه می‌باشد. بلندی این گیاه به ارتفاع 25 تا120 سانتیمتر می‌رسد که واریته های پابلند 70 تا100 سانتیمتر و واریته های پاکوتاه آن به ارتفاع 25 تا 30 سانتیمتر می‌باشند (اصفهانی،1380).
برگهای این گیاه بریده، پنجه ای و رنگ سبز ملایمی دارند. برگها بوی خوبی نداشته ولی در تعدادی از گونه ها عطر ناراحت کننده آن را حذف کرده اند. ساقه‌ها ترد و شکننده و هر شاخه گل آن در واقع مرکب از گلهای لوله ای و زبانه ای شکل بسیاری است که بر روی یک کلاپرک مجتمع گردیده است و به آن قیافه یک گل واحد می‌دهد‍(قنادی،1371).
ساختار تشریحی گل‌آذین در گل جعفری کپه متشکل از گلچه های زبانه ای- لوله ای است که گلچه های زبانه ای، تک جنسی ‍‍‍‍(ماده) و پیرامونی هستند و گلچه های لوله ای نر- ماده، میانی و قسمت عمده گل را تشکیل می‌دهند. تخمدان در این گلچه‌ها تحتانی و بساک ها متصل هستند(مجد،1380). گلها در اندازه‌های متفاوت از 2 تا 12سانتیمتر قطر دارند و ترکیبی از رنگهای زرشکی، نارنجی، قرمز تیره و زرد می‌باشند‍‍‍‍‌(متقی،1366).
گل جعفری به سرعت ریشه می گستراند بنابراین برای جلوگیری از در هم گیر کردن ریشه ها، باید هر چه زودتر اقدام به بازکاشت آن کرد‍‍‍‍. هیچ بذر گیاه یکساله ای آسانتر از بذر جعفری سبز نمی‌شود و مدت زمان لازم برای جوانه زنی بذر 5 تا 8 روز و وزن تقریبی 10000 بذر جعفری 28 گرم است(لارسون، 1375).

1-2- 2 رویشگاه و پراکنش جغرافیایی
موطن اصلی گل جعفری مکزیک است که امروزه در تمام نقاط دنیا کشت آن مرسوم است و یکی از گلهای بهاره و تابستانه رایج است(حکمتی،1385). شهر کالامازو1 در ایالت میشیگان، یکی از بزرگترین تولید کنندگان نشاء نباتات باغچه ای در امریکا است که آغاز شهرت آن در اوایل دهه 1930 یعنی زمانی آغاز شد که پرورش دهندگان سبزیجات آغاز به تولید سبزیجات و برخی گیاهان گلدار یکساله برای فروش کردند. جعفری و اطلسی جزء اولین سری گیاهان یکساله ای بودند که پرورش داده شدند کاشت و پرورش گل جعفری از سالها پیش در ایران معمول بوده است و امروزه ارقام جدید آن کشت و کار می‌شوند (خلیقی،1380).

1-2-3 تکثیر
گل جعفری اغلب از طریق کاشت بذر تکثیر می‌شود. هیچ بذر گیاه یکساله ای آسانتر از بذر جعفری جوانه نمی‌زند. طول مدت جوانه زدن بذر جعفری تقریباً یک هفته است. بذور جعفری به صورت مستقیم در محل اصلی و یا در خزانه کشت می شود (قهساره، 1380). کاشت مستقیم بذر جعفری در محل اصلی یعنی بسترهای کاشت گلهای یکساله در اوایل سال صورت می‌گیرد.
برای تهیه نشاء بذر را اواخر اسفند تا اواخر فروردین ماه کشت و نشاء ظرف مدت دو ماه آماده انتقال می‌شود. کشت‌های دیرتر نیز امکان پذیر است ولی باعث ریز شدن گلها می‌شود. بنابراین بذور تمام انواع جعفری را می‌توان در اواخر زمستان در شاسی سردی کاشته و در فروردین ماه در هوای آزاد نشاء نمود و سپس در اردیبهشت ماه به محل اصلی منتقل کرد. بذور را نیز می‌توان در اواخر فروردین در خزانه هوای آزاد کاشته و پس از یکبار نشاء در اواخر اردیبهشت به محل اصلی منتقل کرد‍‍‍‍‍‍‍‍(متقی،1366).
برای تولید گلهای درشت‌تر بهتر است گیاه دو بار خزانه‌گیری شود. بدین ترتیب که ابتدا بذر را در یک خزانه کاشته و وقتی گیاه 4 تا 6 برگی شد آنرا به خزانه دوم منتقل و با فاصله بیشتر کشت کنند پس از اینکه گیاه مدتی در خزانه دوم رشد کرد و آب و هوا برای انتقال آن مساعد شد آنرا به زمین اصلی منتقل می‌کنند. در اینصورت گل های بسیار مرغوبی تولید می‌شود(قهساره، 1380).
بذور بصورت نواری کاشته می‌شوند و نباید بذرها را بصورت انبوه کشت کرد(حکمتی،1385). با توجه به اینکه این گیاه آفتاب دوست است باید فواصل گیاهان را طوری تنظیم نمائیم که تک تک آنها بتوانند از آفتاب لازم برخوردار گردند. بنابراین فاصله مناسب بین بوته‌ها در واریته ها پاکوتاه 15 سانتیمتر و برای واریته های پابلند 45 سانتیمتر است فاصله کاشت بذر در گلخانه10×10 و در مزرعه30×30 سانتیمتر می‌باشد (لارسون، 1375). تمام جعفری از اوایل تابستان تا اواخر پائیز دارای گل هستند(حکمتی،1385).
1-2-4 ارقام
ارقام گل جعفری به چهار دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:
جعفری آفریقائی1، جعفری فرانسوی2، جعفری سینت3و جعفری تریپلوئید که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود:
1-2-4-1 جعفری آفریقائی
جعفری آفریقائی یا آمریکائی که اغلب معروف به جعفری پابلند یا نیمه پابلند می‌باشد بسته به نوع واریته گلهای کم پر بزرگی به قطر 7 تا 12 سانتیمتر بر روی گیاهانی به ارتفاع30 تا 90 سانتیمتر تولید می‌نماید. برگهای جعفری آفریقائی بریده و گلها زرد یا نارنجی هستند. در این دسته واریته های پرپر پابلند و پاکوتاه هم وجود دارد‍‍‍‍. این نوع گل جعفری در انواع خاکها رشد و نمو دارد. ولی خاکهایی با نفوذپذیری مناسب و گل آفتابگیر را ترجیح می‌دهد. اگر جعفری افریقائی را بصورت نشاء خریداری نمودید، نشاها را عمیقاً کشت نمائید و پس از پر کردن حفره ها، ساقه ها را تا ارتفاع 5/2 تا 5 سانتیمتر با خاک بپوشانید، اگر بشرح فوق عمل نگردد در آینده نیاز به قیم خواهید داشت. وقتی که گیاهان به ارتفاع 20 سانتیمتر رسیدند با قطع سرشاخه ها، آنها را ترغیب به تکثیر شاخ و برگ نمائید‍‍‍‍(متقی،1366).
1-2-4-2 جعفری فرانسوی
گل جعفری فرانسوی که فرانسه آن را کوئیلیتد ایند4 می‌نامند شبیه به گونه قبلی است ولی به لحاظ گل و اندازه از نوع آفریقائی کوچکتر است. این گیاهان مناسب کشت در حاشیه ها و ظروف بوده و نسبت به نوع شان ممکن است دارای گلهای دو رنگه و چند رنگه باشند‍‍‍‍(حکمتی،1385).
1-2-4-3 جعفری سینت
جعفری سینت دارای گلهای کوچک کم پر زرد رنگ یا نارنجی می‌باشد که بر روی گیاهانی به ارتفاع 20 سانتیمتر ظاهر می‌گردند‍‍‍‍(متقی،1366).

1-2-4-4 جعفری تریپلوئید
جعفری تریپلوئید که از دو‌رگه گیری انواع فرانسوی و آفریقائی حاصل گردیده است به علت عقیم بودن گلها، تولید بذر نمی‌کند. چون انواع تریپلوئید به بذر نمینشیند تداوم گل‌آوریشان از انواع فرانسوی و آفریقائی بیشتر است. هیبرید نژاد تر‌پلوئید بنام’ ناگر’5 گلهایی پرپر به قطر 5 سانتیمتر بر روی گیاهانی به‌‌ ارتفاع 30 سانتیمتر تولید می‌نماید. واریته های ‘ناگر’ دارای گلهای کم پری است که بصورت چند رنگی نیز ظاهر می‌گردند‍‍‍‍(متقی،1366).
1-2- 5 تقسیم بندی گل جعفری بر حسب ارتفاع
ارقام گل جعفری از نظر ارتفاع بوته به پا کوتاه، پا متوسط و پا بلند تقسیم می‌شوند(حکمتی،1385).
1-2- 6 کاربرد گل جعفری در فضای سبز
گل جعفری در فصول مختلف سال به علت رشد سریع، مقاومت در برابر آفات و بیماری‌ها و زیبائی‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گل مصارف گوناگون و متنوعی دارد. به‌عنوان گل بریدنی، گلدانی و نیز در حاشیه کاری استفاده می‌شود و می‌توان آن را در باغچه، ظروف و در میان درختچه های زینتی کشت نمود‍‍‍‍. واریته های پاکوتاه در کنار باغچه ها بصورت جدا از هم یا بصورت گروهی کاشته می‌شوند. همچنین انواع پاکوتاه برای تزئین تپه ها بوده و کاشت آنها در گلدان برای تزئینات نمای ساختمان‌ها، تراس‌ها و بالکن‌ها کاربرد دارد. واریته های پا بلند درحاشیه های بزرگ کاربرد دارند. از واریته های پابلند به عنوان گل بریده هم استفاده می‌شود‍‍‍‍(قهساره،1380).
1-2-7 فواید خاص گل جعفری
گلهای جعفری آفریقائی و فرانسوی ترکیبات تریوفن نماتدکش بنام آلفا تریتینل1