: نسل سوم فناوری دیجیتالی بیسیم، که رسانههای غنی41 ای چون کلیپهای ویدئویی را حمایت میکند. در حقیقت، از پهنای باند بالا حمایت میکند.
* 4G: نسل بعد از 3G که در مقایسه با آن، امکان نمایش سریعتر محصولات چندرسانهای را فراهم میکند.
* سیستم مکانیاب جهانی42: یک سیستم رهگیری ماهوارهای است که مکان وسایل سیار را مشخص میکند. از شبکه ای با 24 ماهواره تشکیل شده است. این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده اند. این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال 1980 استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد. خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پدید آوردنگان این سیستم، هیچ حق اشتراکی برای کاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن رایگان است. ماهواره های این سیستم، در مداراتی دقیق هر روز 2 بار بدور زمین می گردند و اطلاعاتی را به زمین مخابره می کنند. گیرنده های آن، این اطلاعات را دریافت کرده و با انجام محاسبات هندسی، محل دقیق گیرنده را نسبت به زمین محاسبه می کنند. در واقع گیرنده زمان ارسال سیگنال توسط ماهواره را با زمان دریافت آن مقایسه می کند. از اختلاف این دو زمان، فاصله گیرنده از ماهواره تعیین می گردد. حال این عمل را با داده های دریافتی از چند ماهواره دیگر تکرار می کند و بدین ترتیب محل دقیق گیرنده را با اختلافی ناچیز، معین می کند. گیرنده به دریافت اطلاعات همزمان از حداقل سه ماهواره برای محاسبه دو بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی، و همچنین دریافت اطلاعات حداقل چهار ماهواره برای یافتن مختصات سه بعدی نیازمند است. با ادامه دریافت اطلاعات از ماهواره ها گیرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسیرپیموده شده، فواصل طی شده، فاصله باقی مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشید و بسیاری اطاعات مفید دیگر، می نماید.
* همراه شخصی دیجیتال: یک کامپیوتر قابلحمل کوچک بیسیم، مانند Palm m-500 یا Handspring Visor.
* سرویس پیام کوتاه43: فناوریای که امکان ارسال پیامهای متنی کوتاه را از طریق تلفنهای سیار فراهم میسازد. زمانی که یک پیام کوتاه ارسال می شود، توسط یک مرکز سرویس پیامهای کوتاه دریافت شده و سپس از طریق این مرکز، به دستگاه تلفن همراه مورد نظر، فرستاده می شود. امروزه با توجه به پیوند خوردن این فناوری با فن آوری وب می توان بسیاری ایده ها و پروژه ها را بر اساس ترکیب این دو انجام داد که پیش از این میسر نبود.
* سرویس پیام افزوده44: حالت توسعهیافته سرویس پیام کوتاه است که انیمیشنهای ساده، تصاویر کوچک و موسیقیهای کوتاه را پشتیبانی میکند. یک استاندارد باز است به این معنی که تمامی شرکت های تولید کننده تلفن های همراه میتوانند از این استاندارد به راحتی در تلفنهای خود استفاده کنند.
* سرویس پیام چندرسانهای45: نسل بعدی پیامرسانی بیسیم که توانایی تحویل رسانههای بسیار غنیشده را دارد. همچنین سقف کارکترهایی که می‌توان در یک پیام استفاده کرد در این سرویس افزایش یافتهاست.
* پروتکل کاربردی بیسیم: فناوریای که امکان دسترسی به اینترنت را از وسایل سیار فراهم میکند.
* Smartphone: تلفنهای سیاری که از قابلیت پشتیبانی کاربردهای سیار و همچنین امکان دسترسی به اینترنت برخوردارند و شامل ریزپردازندههای پروتکل کاربردی بیسیم برای دسترسی به اینترنت هستند.
* بلوتوث: بلوتوث استانداردی است که از فرکانس هایی با برد کم استفاده می کند تا یک ارتباط بی سیم میان دو دستگاه سازگار با هم به وجود اورد.
2-5 استانداردهای بیسیم
سازمانهای زیادی در سراسر دنیا در حال توسعه استانداردهای ارتباطی بیسیم هستند. یکی از سازمانهای پیشرو در این زمینه، موسسه اروپایی استانداردهای ارتباط از راه دور46 است که هدف آن ایجاد استانداردهای جهانی بیسیم میباشد. مهمترین این استانداردها و فناوریها عبارتند از[1]:
دسترسی چندگانه مبتنیبر تقسیم زمان47: بهمنظور افزایش میزان انتقال داده، در این پروتکل، هر محدوده تلفنی سیار به سه بازه زمانی تقسیممیشود. بهاین ترتیب از یک فرکانس برای ایجاد چندین کانال داده به طور همزمان استفاده میشود. این استاندارد از سال 1992 و بهطور عمده در اروپا استفادهشدهاست.