رید بتوان یک کالا را به قیمت کمتری تهیه نمود، ممکن است به خاطر ایجاد نواقص در سایر بخشهای تولیدی،هزینه تولید محصول نهایی را بالا ببرد.لذا ضرورت دارد در هنگام تصمیم گیری برای یک بخش، اثر آن تصمیم، درکل مجموعه زنجیره تأمین موردتوجه قرار بگیرد.
به دلائل فوق، استفاده از سیستم مدیریت حرفه ای زنجیره تأمین برای بیشتر شرکتها، امری حیاتی گشته است. آقای رالف درایر5 نائب رئیس سرویس خدمات عرضه ی محصولات در شرکت پی اند جی6 گفته است: “پیروز شدن در بازارهای دهه90 به روابط وروشهای کاملا متفاوتی نیاز داردوبرندگان نهایی کسانی هستند که ارتباطات درونی سیستمهای تجاری، از تأمین کننده تا خرده فروشی را می فهمندوبا همکاری با هم از موقعیتها بهره برداری می کنند تا بتوانند بهترین خدمات و سرویس را به مشتری ارائه دهند.”
همانطور که گفته شد مدیران یک شرکت درون زنجیره تأمین از موقعیت سایر شرکتهای مرتبط سود خواهند برد.آنها با تبادل اطلاعات صحیح بازار وهماهنگ کردن فعالیتها باعث می شوند تا کل زنجیره در عرصه ی رقابت باقی بماند.مدیر زنجیره تأمین می بایست به منظور هماهنگ سازی کل مجموعه، ارتباطات تمامی گره های درون زنجیره را تحت نظر داشته باشد.]2[
2-6- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تأمین
2-6-1- مدیریت اطلاعات
امروزه نقش ، اهمیت و جایگاه اطلاعات برای شرکت ها و سازمانها بسیار حیاتی است . گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود که فرآیندها مؤثر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسانتر گردد . در بحث زنجیره تأمین اهمیت موضوع هماهنگی در فعالیت ها ، بسیار حائز اهمیت است . این نکته در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره مدیریت سیستم های اطلاعاتی و انتقال اطلاعات نیز صحت دارد. مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فزاینده ای در سرعت ، دقت ، کیفیت و جنبه های دیگر داشته باشیم . مدیریت اطلاعات در بخشهای مختلف تاثیر گذار خواهد بود از جمله :
– تبادل و پردازش داده ها میان شرکا ( مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنی ، سفارشات و …)
– جمع آوری و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا و غیره برای پیش بینی روند بازار و شرایط آینده
– ایجاد و بهبود روابط بین شرکا
– انتقال ، جابجایی، پردازش و دسترسی به اطلاعات لجستیکی برای یکپارچه سازی فرآیندهای حمل و نقل ،سفارش دهی و ساخت تغییرات سفارش ، زمانبندی تولید ، برنامه های لجستیک، و عملیات انبارداری .
2-6-2- مدیریت لجستیک
در تحلیل سیستم های تولیدی ، موضوع لجستیک ، بخش فیزیکی زنجیره تامین را در بر می گیرد. این بخش کلیه فعالیت های فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی ، شامل فعالیت های حمل و نقل ، انبارداری، زمانبندی تولید و… را شامل می شود . از سوی انجمن لجستیک تعریف ذیل برای لجستیک ارائه شده است :
لجستیک قسمت مهمی از فرآیند زنجیره تأمین است که شامل طرحها و برنامه ها ، بکار گیری و کنترل کارا و اثر بخش جریانات و ذخایر کالاها و خدمات می باشد و اطلاعات مرتبط از نقطه شروع تا نقطه مصرف را به منظور برآورده ساختن نیازها و الزامات مشتریان در نظر می گیرد .
پنج راهکار صحیح7 در سیستم تدارکات که در حقیقت این پنج عامل باعث موفقیت خواهند شد ، عبارتند از : عرضه محصولات صحیح8 در زمان صحیح در مکان صحیح با شرایط صحیح با هزینه صحیح به مشتریانی که آن محصول را مصرف می نمایند .