هاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین برطرف شود و همه را آیین خدا باشد))(سوره بقره آیه 193) و شهری که درآن امنیت باشد از مثلهای الگوهای قرآنی است : و خدا بر شما حکایت کرد و مثل آورد تا گوش کرده و عبرت گیرید مثل شهری چون شهرمکه که درآن امنیت کامل حکمفرما بود و اهلش درآسایش و اطمینان زندگی می کردند و از هرجانب روزی فراوان به آنها می رسید (سوره نحل آیه 112)
علاوه بر قرآن کریم ، احادیث ائمه اطهار (ع) نیز در باب امنیت راهگشا می باشند .حضرت علی (ع) تأمین امنیت درجامعه را از انگیزه های قیام صالحین و اهداف عالیه امام می داند:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

((خدایا تو می دانی آنچه از ما رفت نه بخاطر رغبت در قدرت بود و نه از دنیای ناچیز خواستن زیادت ، بلکه می خواستیم نشانه های دین را به جایی که بود بنشانیم و اصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم ، تا بندگان ستمدیده ات را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع مانده ات اجرا گردد . (نهج البلاغه 131) و نیز در عهد نامه مالک اشتر می فرماید : نیروهای مسلح و از جمله نیروی انتظامی حصون رعیت هستند .حصن نه تنها به معنی دژ که معنی نگاهدارنده و دور کننده از خطر می باشد (نهج البلاغه نامه 53) و از این رو است که نیروی انتظامی نیز باید نقشی محافظتی و رسالت حفظ نظام و ملت و هم رسالت دور کردن آنها از خطر و نیز راندن و دورکردن خطر از آنها را داشته باشد . اصولاً‌اسلام هر نوع ایجاد وحشت و هراس را در درون انسانهایی که مرتکب خلافی نشده اند ، ظلم و تجاوزی بس بزرگ تلقی می کند. امنیت جان و مال و عمل و حقوق و آزادیهای مربوطه ، شخصیت و شرف و حیثیت و مسکن ، از تأکیدات اسلام است ضمن اینکه امنیت در اسلام اختصاص به صالحان و افرادی دارد که مرتکب خلافی نشده و در مسیر انجام وظیفه اند و در مقام احترام به قانون هستند و اما آنها که در مسیر خلافند و یا مرتکب بزه و جرم شده اند به دلیل ماهیت عملکردشان ازحق امنیت محرومند.آنانکه ایمان به خدا آورده و ایمان خود را به ظلم وستم نیالودند در دو عالم ایمنی با آنهاست.(سوره انعام آیه 82)
توجه به آیات و روایات یاد شده می رساند که اسلام از یک طرف وجود امنیت را در داخل بلاد اسلامی و حتی برای فرد مسلمان ضروری می داند و از سوی دیگر به جنبه خارجی امنیت در سرزمین های اسلامی توجه دارد و در همین راستاست که مسلمانان را از مداخله و سازش با دشمن برحذر می دارد و در عین حال به انعقاد پیمانهای صلح عادلانه با دشمن تأکید می نماید.
از دیدگاه اسلام حفظ و تأمین امنیت از وظایف حکوت اسلامی است بطوریکه حضرت علی (ع) وظیف حکومت را سه چیز اعلام می دارد :1- اصلاح اهل 2- عمران بلاد 3- حفظ ثغور
اصلاح اهل ،یعنی ترقی وتعالی انسانها ونسلهای آدمی و تکامل استعدادهای نهفته درهرانسان در زمره این وظیفه می باشد . عمران بلاد نیز توسعه و ترقی عمدتاً مادی سرزمین اسلامی را مورد توجه قرار می دهد.سومین وظیفه حکومت که دراینجا مورد نظر است ،حفظ ثغور یعنی مرزهای کشور است .
با توجه به مضمون روایات فوق ، درحقیقت روابط بین المللی وسیله ای درتحکیم و حفظ ثغور سرزمین است و مسئولین بخشهای دیگر اجرایی در اصلاح اهل و عمران بلاد مسئولیت خود باید همگام با برنامه ، فقط شئون و ثغور بین المللی کشور اسلامی را ایفاد نمایند.

1-6) سؤالات تحقیق:
1- آیا با توجه به نگرش مردم منطقه 8?تهران بین عملکرد پلیس واحساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟
2- آیا با توجه به نگرش مردم منطقه 8 تهران بین علکرد پلیس واحساس امنیت مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟
3- آیا با توجه به نگرش مردم منطقه8 تهران بین عملکرد پلیس واحساس امنیت جانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟
4- آیا با توجه به نگرش مردم منطقه 8 تهران بین اعتماد به پلیس واحساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟
5- آیا با توجه به نگرش مردم منطقه 8 تهران بین اعتماد به پلیس و احساس امنیت مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟
6- آیا با توجه به نگرش مردم منطقه 8 تهران بین اعتماد به پلیس و احساس امنیت جانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

فصل 2
مبانی نظری و تجربی تحقیق