æÑí ˜å ÂäÒíãåÇí ÏѐíÑ ÏÑ áíæŽäÒ ÏÑ ÇÕá ÊæÓØ ÇäÑŽí ãÕÑÝí ÊäÙíã ãíÔæäÏ [107].
ÊÛííÑÇÊ ãÔÎÕí ÏÑ ãÊÇÈæáíÓã áííÏ Øí ÏæÑå ÂÈÓÊäí æÔíÑÏåí ÏÑ ÈíÔÊÑ ÓÊÇäÏÇÑÇä æÌæÏ ÏÇÑÏ. ÊÛííÑ ÑæÝÇíá åæÑãæäí æãÊÇÈæáíÓã áííÏ ÈÇ ÇÝÒÇíÔ ÐÎÇíÑ áííÏ Øí ÂÈÓÊäí ÊÛííÑ ãííÇÈäÏ. Çíä ÐÎÇíÑ ÓÓ ÏÑ ÂÛÇÒ ÏæÑå ÔíÑÏåí ãæÑÏ ÇÓÊÝÇÏå ÞÑÇÑ ãííÑäÏ [56]. Çíä ÊÛííÑÇÊ äå Èå ÚäæÇä ÊÇÈÚí ÇÒ ÊÛííÑ ãÍíØ ÊÛÐíåÇí¡ Èá˜å ÈíÔÊÑ Èå ÚäæÇä ÊÇÈÚí ÇÒ æÖÚíÊ ÝíÒíæáæŽí˜í (íÚäí ãÑÍáå ÔíÑÏåí) ÑÎ ãíÏåäÏ ˜å Çíä ÇãÑ ˜äÊÑá åãæÑÊí˜ ãÊÇÈæáíÓã áííÏ ãíÈÇÔÏ [14¡110æ111]. Èå ÚÈÇÑÊ ÏíÑ ÝÑÖíå åãæÑÒíÓ Âä ÇÓÊ ˜å ÍíæÇä í˜ åÏÇíÊ ŽäÊí˜í ÈÑÇí ÊÖãíä æÙÇíÝ ãåã ÈíæáæŽí˜í¡ äÙíÑ ÈÞÇí äæÒÇÏ (ÇÒ ØÑíÞ ÚÑÖå ÔíÑ) íÇ ÊæáíÏ ãËá ÏÇÑÏ. Çíä åÏÇíÊ ŽäÊí˜í ãíÊæÇäÏ ÏÑ ÕæÑÊí ˜Çãá ÔæÏ ˜å ãäÇÈÚ ÖÑæÑí Èå ØÑÝ Çíä æÙÇíÝ ÇÒ ØÑíÞ ÊÛííÑÇÊ åãÇåä ÔÏå ÏÑ ãÊÇÈæáíÓã ÈÇÝÊåÇí ÈÏä ÈÑæäÏ ˜å ÈÑÇí ÍãÇíÊ ÇÒ í˜ æÖÚíÊ ÝíÒíæáæŽí ÛÇáÈ¡ ÖÑæÑí ÇÓÊ [110æ111]. ÈäÇÈÑÇíä ãÊÇÈæáíÓã áííÏ ÈÇ ã˜ÇäíÓã åÇí åãæÇÓÊÇÊí˜ æåãæÑÊí˜ ÊäÙíã ãíÔæÏ. ÊäÙíã ˜ääÏååÇí åãæÇÓÊÇÊí˜ ãÊÇÈæáíÓã áííÏ ÇÒ áÍÇÙ ÊÛÐíå Çí ÍÓÇÓ åÓÊäÏ¡ ÏÑ ÍÇáí ˜å ÊäÙíã ˜ääÏååÇí åãæÑÊí˜ ÇÒ áÍÇÙ ÊÛÐíå Çí ÛíÑ ÍÓÇÓ åÓÊäÏ æ ÏÑ ÊÇÈÚí ÇÒ æÖÚíÊ ÝíÒíæáæŽí˜í ãíÈÇÔäÏ. ÊäÙíã æ ÊØÈíÞ ÇäÑŽí ãÕÑÝí æ ÇäÊÞÇá ãæÇÏ ãÛÐí Ó ÇÒ ÌÐÈ Èå ÈÇÝÊ åÇí ãÎÊáÝ¡ Èå æíŽå ãÊÇÈæáíÓã áííÏ¡ ãæáÝååÇí ˜áíÏí ÓÇҐÇÑí åÇí åãæÑÇÊí˜ íÑÇãæä ÒÇíÔ ÏÑ Çæ ÔíÑí åÓÊäÏ [110æ111].
2-8- ãÊÇÈæáíÓã áííÏ
ÈÇÝÊ ÑÈí ÐÎíÑå ÛÇáÈ ÇäÑŽí ÈÏä ÑÇ ÊÔ˜íá ãíÏåÏ æ ÔÇãá Óáæá åÇí ÑÔÏå ÈÇ ÊÑí ÂÓíá áíÓÑæá(TAG) Èå äÇã ÂÏíæÓÇíÊåÇ ÇÓÊ¡ ˜å ÏÑ ÏÇÎá ÂäåÇ áíæáíÒ æ áíæŽäÑ Èå ØæÑ íæÓÊå ÑÎ ãíÏåäÏ¡˜å Èå ÊÌÒíå æ ÓäÊÒ ÏæÈÇÑåTAGÏÑ ÏÇÎá Óáæá ãäÌÑ ãí ÔæÏ.