مجازات،شدیدترین مجازات را دارند. که همانند لفظ جنایت در قانون جزای سابق بود. البته ما در این تحقیق صرفاً به همان مفهومی را که روزنامه ها مراد می کنند نمی پردازیم بلکه مفهومی عام جرم را هم پیگیری می کنیم.
کارکردهای رسانه جمعی
رسانه های گروهی دارای کارکردهای مختلف اند که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:
کارکرد فرهنگی:اگر فرهنگ را مجموعه ای منسجم از آراء،باورها،ارزش ها،هنر،آداب،رسوم بدانیم که از سوی بیشتر افراد جامعه پذیرفته شده و از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود. ارائه مباحث نظری درباره هر یک از موارد یاد شده را می توان کارکرد فرهنگی رسانه ها به شمار آورد.امروزه بسیاری از افراد بخش عمده معلومات خود را مرهون برنامه های رادیویی و تلویزیونی و یا بهره گیری از رسانه های نوشتاری اند و این امر در قشر کودک و نوجوان به آسانی قابل مشاهده است.زیرا آنان بیش از دیگر اقشار وقت صرف دیدن تلویزیون می کنند.
کارکردسیاسی:در عصر حاضر رسانه ها با بهره گیری از قدرت تاثیر، مخاطبان خود راهبری و تبیین می کنند عینی ترین کارکرد رسانه ها در دنیای امروز در همین بخش ظاهر شده و به تعبیر تافلر بشر امروز کاملاً منفعل از رسانه ها به ویژه در بعد دموکراسی و امور سیاسی آینه تمام نمای رسانه هاست. چه با نگاهی گذرا به تاریخ سیاسی معاصر به خوبی می توان دید بسیاری از منازعات و کشمکش های سیاسی با یاری و هدایت و پرچمداری رسانه ها تبدیل به جریان های قوی سیاسی شده و یا تعدیل و یا حتی خاموش گردیده اند.
کارکرد اطلاعاتی:امروزه بخش عمده ای از انتظارات مخاطبان رسانه ها،دریافت اخبار و اطلاعات است. از این رو رسانه های گروهی را دارای حضور بسیار جدی در متن زندگی خود می دانند. افراد جامعه بیشتر اطلاعات لازم را از طریق رسانه های نوشتاری و تصویری و یا صوتی بدست می آورند. اگر فردی بنا به گرایش ها ی که دارد نخواهد از برنامه های تلویزیونی بهره گیرد دست کم از اخبار آن بهره مند می شود.
کارکرد تفریحی: شنیدن و دیدن فیلم ها ،نمایش ها،مسابقات و سرگرمی ها،سرودها و اشعار مفرح که از از طریق رسانه های صوتی و تصویری پخش می شوند در کنار مطالعه و ملاحظه قصه ها و … که در مطبوعات چاپ ومنتشر می گردند بخش بزرگی از اوقات فراغت افراد را به خود اختصاص داده است. به گونه ای که امروزه بسیاری از افراد برای پر کردن اوقات فراغت خود به رسانه پناه می برند و از طریق مشاهده برنامه های تفریحی و سرگرم کننده ، خود را سرگرم می کنند در کشور ما، بسیاری از افراد به جای مبتلا شدن به برخی از راه های انحرافی و سرکردن با گروه های کج رو، ترجیح می دهند در منزل و با بهره گیری از برنامه های ورزشی و تفریحی اوقات فراغت خود را پر کنند.( مک کوایل ،140،1385)
مفهوم و ماهیت خبر