لید می‌کنند که این ترکیب می‌تواند فعالیت و توانایی نماتدها را محدود نماید. استورز و کیمپنسکی ‍‍‍‍(2004) عنوان کردند که باکتری Endoroot استخراج شده از گونه گل جعفری می تواند تراکم نماتدهای آسیب رساننده به ریشه سیب زمینی را کاهش دهد. این باکتری ها می‌توانند در جلوگیری از نفوذ نماتد نقش مهمی را ایفا کنند. ناتارجان و همکاران (2006) از عصاره های آبی سرد گل جعفری افریقائی برای کنترل نماتد گره ریشه گوجه فرنگی استفاده کردند. در این بررسی عصاره های آبی سرد ‍‍‍‍(20 درصد به ازای 200 میلی لیتر) از ریشه و ساقه گل جعفری برای اینکه توانایی و قابلیت آنها در کنترل نماتد تست شود گرفته شد. نتایج نشان داد که شاخص لکه های ریشه گوجه فرنگی2که با گیاه جعفری درمان می شدند بهتر از گیاهان تحت درمان با کربوفوران3 بود. همینطور بازدهی میوه گیاهانی که با گیاه جعفری درمان می‌شدند نیز بهتر از گیاهانی بود که با کربوفوران تحت درمان بودند.

1-2-8 کاربردهای دارویی گل جعفری
از گل جعفری برای بدست آوردن ترکیبات آنتی اکسیدانی نیز استفاده می‌شود. این روزها ماهیت طبیعت و سلامت در سبک زندگی‌ای که ما درجستجوی آن هستیم بصورت اساسی ظاهر شده است. بنابراین باید توجه زیادی به ترکیبات حیاتی فعال طبیعی که در رژیم غذایی ما و یا در ترکیب داروهای طبیعی استفاده می شود، مبذول شود‍‍‍‍(گونگ و همکاران، 2010).
ترکیبات فنولیک با نسبت های فیزیولوژیکی گسترده مانند خواص ضد آلرژیک، ضد التهاب، آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی و… مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده است که نسبت‌های آنتی اکسیدانی در عصاره گل جعفری با مقدار پلی فنول4 مرتبط است و جدا سازی پلی فنول‌ها، بدست آوردن کافئیک اسید، گالیک اسید و فلاونوئید استیک-o- گلیکوزیدو فلاونوئیدهای متوکسیلاتاز عصاره گل‌جعفری بخوبی قابل انجام است. گل جعفری اغلب به‌عنوان یکی از منابع بسیار غنی و طبیعی کاروتنوئیدها، برای عصاره گیری استرهای لوتئین مورد استفاده قرار می‌گیرد (گونگ و همکاران، 2010).
1-2-9 نیازها
1-2-9-1 خاک
گل جعفری در انواع خاک‌ها رشد و نمو خوبی دارد که البته خاک رسی شنی با کود دامی پوسیده و دارای زهکش مناسب برای آن مناسب است. زمین های مرغوب و قوی باعث می‌شود بوته رشد خوبی داشته باشد و در نتیجه گل های درشت تولید کند (پیش بین،1384). البته یک بستر سبک با زهکش خوب مثل پیت لایت با 5/6-8/5pH= وEC کمتر از 1 دسی زیمنس بر متر ‍‍‍‍(عصاره با نسبت2:1) برای کشت قابل توصیه است. بستر کشت باpH کمتر از 8/5 ممکن است باعث سمیت آهن و منگنز شود(خمامی،1386).
1-2-9- 2 آبیاری
آبیاری گل جعفری متوسط است که البته باید زمین همیشه مرطوب باشد‍‍‍‍. چون ساقه‌های این گیاه ترد و شکننده هستند، بهتر است آبیاری به طریقی انجام شود که فشاری بر ساقه و برگ گیاه وارد نشود(متقی،1366).
1-2-9- 3 دما
گل جعفری از گیاهان نیمه مقاوم به سرما و آفتاب دوست است و در نقاط گرم و آفتابی رشد و گلدهی آن بیشتر است(خوشخوی،1370). دمای خاک برای جوانه زنی بذر 24-21 درجه سانتیگراد می‌باشد‍‍‍‍ و در دمای کمتر از 16 درجه سانتیگراد رشد کند شده و گیاهان زرد می‌شوند. در شرایط آفتاب کامل و آب فراوان گل جعفری از اوایل تابستان تا یخبندان به گلدهی ادامه خواهد داد‍‍‍‍(لارسون،1375).
1-2-9- 4 طول روز
گل جعفری فرانسوی روز خنثی است، بنابراین پس از گذشت تعداد روزهای تقریباً یکسانی چه در شرایط روز کوتاه و چه در شرایط روز بلند گل خواهد داد. اما جعفری آفریقایی گیاهی استکه در شرایط روز کوتاه سریع‌تر گل می‌دهد. بنابراین اگر کاشت این بذور زودتر و در زمستان انجام شود گلدهی در مدت زمان کمتری (تعداد روزهای کمتری) نسبت به زمانی که کاشت بذر در بهار صورت می‌گیرد، انجام می‌شود. امروزه با تغییر دادن فتوپریود برای گیاهان جعفری،کولتیوارهای مختلف آن را در سراسر سال وادار به گلدهی می‌کنند(لارسون،1375).

1-2-9- 5 بازدارنده ‌های رشد گیاهی1
پرورش‌دهندگان علاقه‌مندند که گیاهانی کوتاه و متراکم تولید کنند و برای رسیدن به مقصود خود به برخی روش‌های عملی خاص و نیز استفاده از مواد شیمیایی کند کننده رشد روی می‌آورند. بی ‌ناین‌ اس ‌پی22 یا آلار و آ- رست3 دو ماده شیمیایی کند کننده رشد موثر برای گل جعفری هستند.

1-2-9- 6 آفات
کنه تارعنکبوتی دو نقطه‌ای یا کنه تار عنکبوتی معمولی که در گلخانه یافت می‌شود به گل جعفری خسارت وارد می‌کند. این آفت را می‌توان با استفاده از آفت کش مالاتیون، کلتان و همچنین کنترل محیط یعنی کاهش درجه حرارت و شستن کنه از برگها کنترل کرد‍‍‍‍(لارسون،1375).
1-2-9- 7 تغذیه
تولید گل و رشد گیاه تحت تاثیر دسترسی به مواد مغذی مختلف است. بطورکلی کودهای شیمیایی برای تولید بیشتر و کسب نتایج سریع‌تر استفاده می‌شوند(شارما، 1999). کود‌ دهی گل جعفری نباید 7 تا 10روز بعد از انتقال نشاء و یا تا زمانیکه ریشه‌ها به کناره ها و انتهای گلدان‌ها نرسیده اند انجام شود. بعد از این مرحله میتوان بطور مستمر با کود مایع بر اساس 150-100 میلی گرم در لیتر نیتروژن و با کاربرد مقادیر معادل کود پتاسیم و نیتروژن اقدام به کود ‌دهی کرد. در صورتیکه دمای بستر کشت کمتر از 18 درجه سانتیگراد باشد باید از کاربرد مقادیر زیاد کود نیتروژنه به شکل آمونیوم ‍‍‍‍(بیشتر از 40 درصد) و بطور مثال فرمول کودی20-20-20 اجتناب شود. در هفته آخر یا دو هفته قبل از انتقال گیاه به بازار برای سفت شدن گیاه می‌توان نسبت کودی را کاهش داد(خمامی،1386).
در کنار تجزیه بستر کشت، تجزیه برگی و مقایسه آن با جدول دامنه طبیعی عناصر غذایی در برگ گل جعفری ‍‍‍‍(جدول1-1) می‌تواند در شناسایی و پیشگیری از بروز علایم کمبود و سمیت و رفع آنها موثر باشد(خمامی،1386)
جدول1-2-1- محدوده‌ی غلظت مطلوب عناصر مختلف در برگ گل جعفری
عنصر غلظت N(%) 62/3-32/3 P(%) 54/0-49/0 K(%) 88/2- 79 /2 Ca(%) 72/2- 36/2 Mg(%) 44/1- 33 /1 S(%) 44/1- 34/1 Fe‍‍‍‍(ppm) 115 – 92 Mn‍‍‍‍(ppm) 558- 275 Zn‍‍‍‍(ppm)
Ca‍‍‍‍(ppm) 97 – 76 40 – 19 B‍‍‍‍(ppm) 40- 34 Mo‍‍‍‍(ppm) 62/0- 22/0
1-3 پلیمر سوپر جاذب
مواد پلیمری سوپر جاذب که تحت عنوان های دیگری مانند هیدروژل ، کریستال های جاذب آب و ابر جاذب نیز نامیده می شوند ، پلیمرهای سوپر جاذب از گروه رزین ها هستند. این پلیمرها مواد اصلاح کننده ای هستند که به تازگی کاربرد وسیعی پیدا کرده اند این مواد از جنس هیدرو کربن و از مشتقات نفت هستند و می توانند صدها برابر وزن خود آب و مایعات آبی را جذب کنند و در خود نگهداری کنند (کریمی، 1372).
پلیمرهای جذب کننده آب، جزء هیدروژنی ملکول های آب را جذب می نمایند. بنابر این توانایی پلیمرهای سوپر جاذب در جذب آب یک عامل مرتبط با غلظت یونی محلول است. در آب های فاقد یون پلیمرهای سوپر جاذب می توانند تا 500 برابر وزن خود آب جذب نموده (30 تا 60 برابر حجم اولیه)، در حالی که اگر در محلول نمکی با غلظت 9/0 درصد قرار گیرند، میزان جذب آب تا 50 برابر وزن کاهش می یابد. هر گرم ماده خشک سوپر جاذب می تواند 320 گرم آب مقطر ، 212 گرم آب معمولی و 46 گرم سرم فیزیولوژیک را جذب کند . حضور کاتیون ها در محلول مانع ایجاد پیوند میان این مواد با آب می گردد . پلیمرهای سوپر جاذب در حال حاضر از پلیمریزه نمودن توده های آکریلیک اسید با هیدرو کسید سدیم در حضور یک آغاز گر جهت تولید یک پلی اکریلیک اسید و نمک سدیم تهیه می شود (کوپایی، 1383).
امروزه پلیمرهای سوپر جاذب با استفاده از 2 روش پلیمریزه نمودن به حالت تعلیق تولید می شود . استفاده از روش پلیمریزه نمودن به حالت محلول ارزان تر بوده وکاربرد بیشتری دارد که بر اساس آن از یک مونومر محلول با پایه آب جهت تولید توده پلیمری ژل مانند استفاده می گردد . توده ژل مانند سپس قطعه قطعه ، خشک و آسیاب شده تا به اندازه مورد نظر درآید . در روش پلیمریزه نمودن تعلیقی از حلالی با پایه هیدرو کربن استفاده می گردد . میزان جذب و ظرفیت انبساط به نوع و درجه پیوند های بین ملکولی پلیمر بستگی دارد . پلیمرهای سوپر جاذب با تراکم پیوندی کمتر دارای جذب آب بیشتری بوده و به میزان زیادتری منبسط می گردند . این نوع پلیمرها نرم تر و دارای قدرت تشکیل ژل پیوسته تری هستند.